Hrvatski dom

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ODRŽANA 39. REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH

DSC 0425

 

16.01.2019.

Brčanski Parlament je, tijekom prijepodnevnog rada, kroz proceduru prvog čitanja, apsolvirao izmjene i dopune Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Distrikta, te izmjene unutar Zakona o Direkciji za financije. Trezoru i Poreskoj upravi Distrikta. Zastupnici su u prvom čitanju dali zeleno svijetlo i za nacrt Zakona o fiskalnom registru što je preduslov da se kroz ovaj „krovni zakon“ neka od ne poreznih davanja jednostvano zbog svoje nerentabilnosti, ukinu.

DSC 0428

Brčanska Skupština je takođe u proceduri prvog čitanja prihvatila i izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku , kao i Zakona o pravnim licima koje osniva Distrikt, a data je saglasnost i na Odluku o imenovanju rukovodstva Povjerenstva za hartije od vrijednosti, kojom je odobren novi petogodišnji mandat, dosadašnjim čelnim ljudima ove institucije. U nastavku današnje sjednice trebalo bi biti apsolvirano osam preostalih točaka međukojima i davanje saglasti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u JP Komunalno, što podrazumjeva, i uvuđenje dvije nove pozicije zamjenika direktora, a sve u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Distriktu. Inače, na samom početku sjednice svečanu zakletvu položio je novi šef Odjela za europske integracije brčanske Vlade Miroslav Geljić.

DSC 0416

Skupština je dala suglasnost na Pravilnik o dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u JP “Komunalno Brčko“ i suglasnost na Strateški plan ovog poduzeća za razdoblje 2019. – 2021. godina.

DSC 0432

Zastupnici su izglasovali i suglasnost na Poslovni plan JP “Ceste Brčko“ za 2019. godinu. Odlukom o davanju suglasnosti utvrđena je obveza ovog poduzeća da završi projekt obilaznice sukladno glavnom projektu, što podrazumijeva da ne vrše nikakve dodatne građevinske radove na samoj trasi, izuzev radova koji imaju za cilj poboljšanje sigurnosti sudionika u prometu. JP „Ceste Brčko“ su obvezani da investicije za kapitalne projekte usklade s Odjelom za javne poslove. Od ovog poduzeća je zatraženo da izvrši racionalizaciju predloženih rashoda uz istodobno smanjenje prihoda u iznosu od 2.000.000,00 KM i na taj način umanji iznos sredstava koje je potrebno osigurati prema Zaključku Skupštine od 25. 7. 2018. godine. Time bi preostali dio obveze, koji je potrebno osigurati u Proračunu Brčko distrikta za 2019. godinu, iznosio 1.000.000,00 KM, a sredstva osigurana racionalizacijom u iznosu od 2.000.000,00 KM JP „Ceste Brčko“ će utrošiti kao vlastita sredstva nedostajućeg iznosa za završetak obilaznice.

DSC 0417

Zastupnici su razmatrali Izvješće o reviziji financijskih izvješća JP „Luka Brčko“ za 2017. godinu kao i Izvješće o reviziji financijskog poslovanja Ureda koordinatora Brčko distrikta pri Vijeću ministra BiH za 2017. godinu. Razmatrana je i Informacija o kupcima električne energije čiji dug prelazi iznos od 100.000 KM, kao i Informacija o broju registriranih ustanova socijalne zaštite za smještaj odraslih i starih osoba u Brčko distriktu.

 

Usvojen je zaključak kojim se zadužuje Odjel za zdravstvo i ostale usluge da u postupku izrade Pravilnika o općim, tehničkim i stručnim uvjetima za osnivanje i rad ustanove za smještaj starih i odraslih osoba isti dopuni na način da se obuhvate sve ustanove koje su registrirane za djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i ustanove koje su registrirane za smještaj koji uključuje određeni stupanj zdravstvene njege, a koje su trenutačno registrirane kao privatne zdravstvene ustanove za zdravstvenu njegu. Inspektoratu Brčko distrikta BiH naloženo je da najmanje svaka tri mjeseca vrši inspekcijski nadzor u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme.

logo v4 Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića br. 3,
Bosna i Hercegovina

tel/fax :+387 33 220 765
Podružnica Brčko distrikt BiH
Dubrave 51
Mob tel. +387 61 103 603;
e-mail:info@hrvatski-dom.com