Hrvatski dom

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

U Brčko Distrikt BiH započinje anketiranje 6. 983 domaćinstva radi provjere određenih statističkih podataka

050715003

Oko 120 anketara, akreditovanih od strane statističkim institucija, će u naredna 22 dana počevši od danas, 17.9.2017. godine, prikupljati podatke o domaćinstvima s ciljem da se provjeri da li je od 2009. godine, kada je urađen prvi Master uzorak, došlo do manjih ili većih promjena na terenu. Anketari će u oko 60.000 domaćinstava prikupljati osnovne demografske podatke o broju članova domaćinstava, starosnoj strukturi i njihovim obrazovnim karakteristikama.

 

Osim toga, anketari će provjeravati i broj stambenih objekata na terenu budući da je u proteklih deset godina u nekim područjima izgrađeno jedno ili više naselja što je automatski dovelo do promjene u broju domaćinstava, njihovim karakteristikama i strukturi domaćinstava. Prema trenutnim procjenama planirano je da anketari na području Brčko distrikta BiH posjete, tokom prvog kvartala, 9.975 stambenih jedinica, odnosno 6. 983 domaćinstava. Anketiranje se provodi u okviru projekta ažuriranja statističkog Master okvira uzorka sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima kojeg provodi Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku. Ažuriranje će se raditi kvartalno tokom tri godine. Prva četiri kvartala statističke institucije provode u saradnji sa agencijom Prism Research & Consulting iz Sarajeva, nakon toga same nastavljaju sa ovom izuzetno važnom statističkom aktivnosti.

 

Novina u ovom projektu je i način prikupljanja podataka na terenu. Statističke institucije prvi put rade anketiranje putem posebno kreirane software-ske aplikacije. To znači da će anketari umjesto upitnika na papiru koristiti laptope sa instaliranom aplikacijom pomoću koje će se vršiti unos podataka i dostavljati statističkim institucijama na dnevnoj bazi. Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.

 

Izvor: RBDBiH

 

logo v4 Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića br. 3,
Bosna i Hercegovina

tel/fax :+387 33 220 765
Podružnica Brčko distrikt BiH
Dubrave 51
Mob tel. +387 61 103 603;
e-mail:info@hrvatski-dom.com