Hrvatski dom

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir govori za Hrvatski dom

GRAĐANI U BIH DANAS PROŽIVLJAVAJU SVOJEVRSNI VELIKI PETAK

budimir 1zivko budimir

Razgovarao: Anto PRANJKIĆ

Ja želim da nam osnovni kriterij za izbor dužnosnika bude da je kandidat dobar čovjek koji želi pomoći drugom i koji ne odgaja u mržnji. Svaki čovjek koji živi u mržnji sam po sebi je hendikepiran, Ja želim da krenemo jednim sasvim drugim putem. Zaista je puno problema u društvu. Pitanje je kako izaći iz svega toga.Nema čarobnog štapića koji bi to mogao riješiti. Potrebna je mrvica poštenja, mrvica građanske hrabrosti i konačno izaći i reći ono što većina građana ove zemlje misli. Ja sam proputovao BiH i vjerujte mi da nema mjesta u BiH u kojem nisam bio, pa me nisu ljudi gledali s mržnjom. Ja mislim da većina ljudi u ovoj zemlji misli pozitivno i želi dobro ili barem ne želi zlo drugima. I to je temelj iz kojeg treba krenuti.

Rodio se 1962. godine u Viru kod Posušja. Našoj javnosti postao je poznat početkom Domovinskog rata obnašajući najviše dužnosti u HVO-u, a nakon dužeg niza godina uključio se i u politiku. Kao član HSP-a BiH je bio na najvišim stranačkim dužnostima, a od 2010. godine predsjednik je F BiH. Osnovao je i novu političku stranku – Stranku pravde i povjerenja. Osoba je koja je svojim prijedlozima stvorila mišljenje u javnosti da postoje i drugi putovi u politici od onih ustaljenih. Poznato je njegovo zalaganje za, pored za branitelje, za žitelje Posavine i središnje Bosne, koji su ipak do sada bili u mnogim stvarima zapostavljeni. Stekao je veliki broj političkih neprijatelja, koji su posljednjih mjeseci vršili različite pritiske i pokušaje da ga smijene s mjesta predsjednika Federacije BiH.

Gospodine Budimir, za početak ovog razgovora recite nam kako se osjećate u ovoj uzavreloj političkoj situaciji u našoj zemlji? I Vi ste jedan od glavnih aktera.

-Upravu ste kada kažete da se radi o uzavreloj političkoj situaciji. Ona takva i jeste. Događaji su vrlo intenzivni, vrlo važni, ne samo za one koji se nalaze na pozicijama vlasti na području FBiH nego za sve građane. Pokušavam se ponašati odgovorno i donositi odluke u skladu sa Ustavom i sudeći po reakcijama građana izgleda da mi ide dobro. Ja se osjećam dobro.Hvala Bogu zdrav sam i mogu podnositi ovakvo stanje. U takvoj sam životnoj dobi da mi to ne predstavlja teret i nastavit ću raditi svoj posao kao do sada : odgovorno i savjesno.

Rekli ste da ste odgovorni i savjesni. Mi smo svjedoci posljednih događaja. Puklo je već odavno kada je u pitanju Vlada F BiH. Ovo sada su, recimo slikovito, samo krhotine. Sada se tek polako nazire prava stvarnost. Što je debakl Vlade F BiH?

-Debakl je počeo onda kada je donesena odluka koja se provodi punih osam mjeseci u praksi a to je da se na tihi način blokira rad Vlade i da se blokiraju one odluke koje su značajne za cijelu FBiH i da se to ostavlja do vremena da se vlast promjeni. To je dovelo do toga da je zastoj postao zaprekom funkcioniranja institucija i te institucije ne mogu funckionirati. Događaj koji je nastao kada se donosio Poslovnik došlo je do blokiranja rada Vlade. Poslovnikom bi se neke stvari popravile ali nije se donio.

Kako običnom građaninu naše napaćene zemlje objasniti da se može ući u Vladu, potpisati sporazum s jednom stranom, a onda se priključiti drugoj strani?

-To se može objasniti jednostavno. To je nemoralno.Samo jedna riječ to objašnjava. No, što je tu istina? Ne moram ni ja biti čovjek koji je u pravu. Ali, nažalost građani Federacije BiH su sada u prilici mijenjati od dva zla manje zlo. Treba poraditi da biramo između zla i dobra onda će biti lakše. Ovako je vrlo teško.

Jedan ste od najpopularnijih političara u BiH. Posebne nade upućene su prema Vama?

-Nije lako raditi ovo što ja radim. Možda je pretenciozno ali je usporedba moguća. Ja sam donio odluku krenuti u politiku i baviti se protiv negativnosti u politici. Došao sam na mjesto predsjednika Federacije i to voljom Božjom. Ne znam kako je netko pravio kombinatoriku, ali ovo je bio prst Božji. Došavši na takvu poziciju izigrao bih očekivanja svih ljudi kada bi se ponašao kao moji prethodnici. Došao sam djelovati sa svojim životnim principima, pa ako je posljedica toga križ, odgovorno kažem, ja sam spreman i na križ.

U nekoliko ste navrata spominjali i „entitet Posavina“. Što to znači?

-Ne volim izgovarati riječ entitet, ali moramo ga koristit. Na jednom sastanku sam rekao da ne znam što su entiteti ali to nam je nametnuto u Daytonu. Ja govorim o jednoj oranizaciji Posavine, i to kao distrikt, pogotovo što jedan takav imamo, a to je distrikt Brčko. Daleko od toga da ja tvrdim kako distrikt Brčko funkcionira idealno, ima i Brčko dosta problema u iščekivanju očekivanja, ali opet je stanje u distriktu bolje nego u preostala dva entiteta. Drugi razlog je taj što je povratak ostvareniji nego u Republici Srpskoj, pa čak i u Federaciji, jer nemamo zabilježen značajniji povratak Srba. To su osnovni elementi da pokušamo pronaći modalitet funcioniranja Bosanske Posavine, koji će omogućiti efikasnije funkcioniranje toga područja ali i omogućiti povratak. Tu su još i sljedeći razlozi. Bosanska Posavina kao regija bila je jedna od najrazvijenijih regija ne samo u Jugoslaviji nego na području jugoistočne Europe Imala je dvije rafinerije, i dovoljan broj gospodarskih subjekata koji su se bavili proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda, pa čak i drugih područja gospodarstva, imala veliki broj radnih mjesta, danas je zapuštena, takvom stanju doprinosi sadašnja organizacija bosanske Posavine, neprirodno podijeljena između dva eniteta i distrikta, gdje čak imamo situaciju da su entiteske granice mijenjale granice općina. Pa, imamo i novonastale općine. Četiri u Bosanskoj Posavini.

Vi ste u Domovinskom ratu dali veliki doprinos kao pripadnik HVO. često ste dolazi na prvu crtu i ulijevali nadu. Ta nada je ostala.

-Suprostavljam se postupcima revizije braniteljskih prava koju smatram nekorektnom i nezakonitom. Ono što ja zastupam od prvog trenutka je da se prije svega revizija radi na pravičan način i na osnovu istih kriterija i kod A BiH i HVO. Najprije je trebalo izvesti iz prava sve one koji nisu pripadnici niti ABiH niti HVO. A onda smo trebali revidirati one koji s u bili pripadnici snaga i utvrditi da li su prava sukladna njihovom sudjelovanju i tjelesno psihičkom oštečenju kao posljedice rata. Doduše, to nije lako, ali da se krenulo tim putem dalo bi mu se ljudsku dimenziju i ne bi bilo stvaranja još većeg jaza. Nama svima treba biti cilj da prije svega prevaziđemo netrpeljivosti koje su još uvijek prisutne i da se stvori jedan pozitivan stav cijele BiH i da konačno počnemo ovu zemlju obnavaljati duhovno i građenjem normalnih odnosa među ljudima.

Ima li ova zemlja šanse da se izvuče iz ovih problema? Imamo li mi poštenih ljudi? Sa svih strana govorimo samo o problemima. Ima li pozitivnih stvari? I možemo li o njima govoriti? Vidite li rješenje problema?

-Ako se bolje zagledate u moje oči vidjet ćete da sam optimist i da vjerujem da možemo i bolje i da će se uskoro biti bolje. Vjerujte mi u tom uvjerenju me ništa ne može zaustaviti. Samo, dragi Bog. On odlučuje o svima nama. Konačno je netko izašao javno, odlučno i hrabro, bez obzira što govorim o samom sebi, a u svakom čvojeku koji djeluje na ovaj način mora postojati doza hrabrosti, jer dosta je više da ova zemlja bude neki tor u kojem će se djelovati nacionalno. Nisam odgajan da se hvalim, ali imam neku dozu hrabrosti koja me pokreće. Ja želim da nam osnovni kriterij bude da je dobar čovjek koji želi pomoći drugom i koji ne odgaja u mržnji.Svaki čovjek koji živi u mržnji sam po sebi je hendikepiran, Ja želim da krenemo jednim sasvim drugim putem. Zaista je puno problema u društvu. Pitanje je kako izaći iz svega toga.Nema čarobnog štapića koji bi to mogao riješiti. Potrebna je mrvica poštenja, mrvica građanske hrabrosti i konačno izaći i reći ono što većina građana ove zemlje misli. Ja sam proputovao BiH vjerujte mi da nema mjesta u BiH u kojem nisam bio, pa me nisu ljudi gledali s mržnjom. Bilo je slučaja ali to su pojedinci. Ja mislim da većina ljudi u ovoj zemlji misli pozitivno i želi dobro ili barem ne želi zlo drugima. I to je temelj iz kojeg treba krenuti.

Može li vaša politika u sredinama gdje su ljudi obrazovani, kod hrvatskog naroda, donijeti promjenu, da se za političke ciljeve, bori na jedan fin način bez međusobnog napadanja?

-Da, to je moguće napraviti i ja ću vam sada na jednostavan način to pokazati. Mi sada imamo političku scenu strogo podijeljenu između naroda i uvijek se za prijedlog koji dolazi iz jednog naroda gleda s podozrenjem od strane ona druga dva naroda i traži se način kako da se taj prijedlog odbije. Kako je hrvatski narod najmolobrojniji u BiH tako je i najmalobrojnije zastupljen u institucijama. Trenuto imate od 98 zastupnika u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH imate od 30 zastupnika iz reda hrvatskog naroda. Prema tome, dakle nema se niti jedne trećine, što znači da predstavnici bošnjačkog naroda mogu promijenitit ustav dvotrećinskom većinom da nema Doma naroda bez i jedne hrvatske ruke, a to govori da nijedan prijedlog s hrvatske strane ne može proći jer se svaki gleda s oprezom da je protiv interesa bošnjačkog naroda. Kao što se i u hrvatskom narodu svaki prijedlog iz reda bošnjačkog naroda dočekuje s oprezom i traži se da li je negdje usmjeren protiv hrvatskog naroda. Nažalost,bilo je slučajeva gdje su se naši zastupnici žalili da su jednostavno preglasani. Najmanje je sto odluka tih bilo ali ne u interesu hrvatskog naroda nego HDZ. Ali da su samo ti interesi preglasavani, opet je to veliki problem. Kroz našu političku stranku se tako neće raditi jer stranka je multietnička i štitit će se i interesi i hrvatskog naroda.

Često se Hrvati Sarajeva, Posavine i Tuzle žale da mnogobrojni zaposlenici koji predstavljaju hrvatski narod u institucijama vlasti, zapravo na svoja radna mjesta dolaze utorkom a odlaze četvrkom. I tako od pet rade svega tri radna dana. Smatraju da je to nedopustivo jer je veliki broj neuposlenih Hrvata poglavito iz Sarajeva, Kiseljaka, ali i Žepča, Zenice, Tuzle, Posavine... Bilo bi pošteno i dobro, pravedno i s povjerenjem ljudima reći da li ste se s tim susretali i kako taj problem riješiti?

-Činjenica jeste da je jedan veliki broj Hrvata koji djeluju u institucijama dolazi izvan iz Sarajeva. Najviše iz Hercegovine. Ne mogu reći da li dolaze utorkom a odlaze četvrtkom, ali znam da je postojala šala da se u tijelima vlasti nalaze džipaši i džumaši, i da su džipaši Hrvati koji dođu đipovima u utorak a odlaze u četvrtak,a džumaši oni koji petkom odlaze na džumu. Ovo može malo biti i uvredljivo, jer nisu svi baš takvi. I to ne samo mali nego mnogo veći broj. Ne pripadaju pozicije samo Hrvatima Sarajeva, trebali bi biti zastupljeni ljudi iz cijele Fedracije i BiH i to tako treba prihvatiti. Ono što također smatram činjenicom i nepravdom Hrvatima Sarajeva, je da je daleko veći broj Hrvata Sarajeva trebao biti na onim pozicijama koje nisu u smislu predstavljanja nego tehničke službe. Imamo činjenicu da je i ne mali broj radnih mjesta koje pripadaju Hrvatima ostao upražnjen a da ih popunjavaju iz drugih naroda, a da to nitko ne potencira ili nije potencirao a predstavljaju Hrvate. To je tragično i pogubno. Pozdravljam ovo pitanje na način kako je postavljeno i inicirat ću, ako budem u poziciji, a sada kao predsjednik Federacije BiH nisam u prilici bilo što promijeniti. Bez obzira što nosim ovoliki teret, i jedan sam od ključnih ljudi, moj položaj nije adekvatan takvoj poziciji i trudu koji ulažem. Ali ne samo moj nego i drugih ljudi. To je tako i to treba jasno reći. Točno je, premali je broj Hrvata Sarajeva, ali i Posavine u institucijama vlasti. Raniji stav HDZ BiH za Hrvate Sarajeva je da to i nisu baš najbolji Hrvati.

Postoji li bilo kakva mogućnost političkog dogovora sa svim onim strankama čija rukovodstva Vas žele smijeniti?

-Oni su to pokušali uraditi i neka pokušavaju to uraditi i dalje. U koliko uspiju u skladu sa Ustavom neka me promijene, ali ja im svoju ostavku dati neću niti ću odustati od onoga što sam počeo raditi. Ja sam spreman na križ. Odustati neću, a oni ako mogu neka me smijene, a do tada morat će pristati na suradnju s predsjdenikom Federacije BiH, jer drugog izlaza nemaju.

Što je to što ćete Vi činiti da uz pravdu i povjerenje u ovoj zemlji život bude bolji?

-Duboko sam uvjeren da ova zemlja može bolje i znam da ljudi mogu bolje i da ćemo to postići. Osjećam potrebu ovo reći iako me niste pitali, ja sam u ovoj zemlji rođen u Viru kod Posušja, Hercegovac, ovo je moja domovina. Proveo sam jedno vrijeme i u Hrvatskoj i jednako volim svoje dvije domovine i naježim se kada mi netko dovodi u pitanje ove moje dvije domovine, a podjela BiH o kojoj uporno pričaju neki političari ugrožava obadvije moje domovine, i BiH i Hrvatsku i kao čovjek i kao političar zalagat ću se za BiH u postojećim granicama jer sam uvjeren da na taj način čuvam obadvije svoje domovine. A kao političar učinit ću sve da spriječim sve one koji o tome razmišljaju. Postoji način. Razmišljam, kao logičar. Na primjer, ako budemo imali političku volju ljudi koji vode ovu zemlju. Javna poduzeća FBiH u komercijalnim bankama imaju milijardu i osamsto milijuna maraka i daju ih kroz kredite građanima. Uglavnom se to daje za potrošnju. Samo jednom odlukom Vlade koja kaže: od danas se sredstva javnih poduzeća mogu oročavati samo u Razvojnoj banci i bit će iskorištavana za projekte koji otvaraju radna mjesta. Vidjeli biste što bismo učinili.

Što biste poručili svim građanima a prvenstveno Hrvatima BiH?

-Uskrsa bez Velikog petka nema. Ono što danas BiH proživljava to je usporedivo s Velikim petkom. Izlaz treba tražiti u vjeri u Boga i u vjeri u sebi, i povedimo se za onim načelima koje nam je Bog postavio pod deset zapovijedi. Ja još nigdje nisam pročitao da Bog poziva na mržnju i ugnjetavanje jednih i drugih. To su samo naša, ljudska tumačenja vjere i religije. Generalno gledano u cijelom svijetu, jedno univerzalno dobro, univerzalna ljudskost dar od Boga nam treba biti motiv za naše djelovanje, a onda ćemo svoj život provoditi tako da pružimo ruku onome kome je potrebna pomoć i zatražimo kad je potrebna nama.

logo v4 Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića br. 3,
Bosna i Hercegovina

tel/fax :+387 33 220 765
Podružnica Brčko distrikt BiH
Dubrave 51
Mob tel. +387 61 103 603;
e-mail:info@hrvatski-dom.com