Hrvatski dom

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

TRAGOVI ŽIVOTA U BRČANSKOJ POSAVINI

povijesni grad brcko

Od davnina su se ljudi naseljavali pored rijeka i šuma, u dolinama ili na padinama planina. Gradili su primitivna naselja od nastambi sličnih šatorima. Te nastambe su pokrivali mahovinom, lišćem, sijenom, a kasnije osušenim životinjskim kožama i slamom. Još kasnije su gradili naselja od nastambi izgrađenih od pletara i gline. Ove nešto novije nastambe su imale četverokutnu formu. Naseljavanje pored rijeka i šuma imalo je trostruku značaj za te naše daleke pretke. Kao prvo imali su na tim prostorima izvore pitke vode i čisti zrak. Uz to tu je bilo i obilje sviježe hrane tj. riba i divljih životinja. Na kraju mogli su redovito održavati osobnu higijenu kao i higijenu nastambi zbog obilja čiste vode u rijekama i jezerima. Tako je bilo i u brčanskom kraju. Naši daleki preci su podizali naselja pored rijeka i šuma i u ovom kraju.

Poznato je da na brčanskom području ima više rijeka. Pored svima poznate rijeke Save tu se nalaze još rijeke: Brka, Tinja, Lomnica, Srnica i Lukavac. Na lokalitetima u neposrednoj blizini navedenih rijeka pronađeni su različiti predmeti koji nedvojbeno govore o životu brčanskih predaka. Osim kompletno očuvanih predmeta od keramike, bakra i željeza (posuđe) tu su još pronađeni i drugi predmeti potrebni za svakodnevni život ljudi. Iskopano je različito oružje i oruđe, bakarne igle i britve, različiti nakiti, kameni žrnjevi, strojevi za tkanje, bodeži i kosori, razne sjekire, razni novci i drugi predmeti. U cijeloj bosanskoj Posavini su pronađeni slični predmeti prigodom arheoloških i drugih iskopavanja na tom prostoru. Najpoznatiji arheološki lokaliteti u bosanskoj Posavini su: Gradić u Matićima, Grbači u Slatini, Živkovića brda u Donjoj Mahali, Čifutsko groblje u Tramošnici, Garulje u Grebnicama. Kulište u Kruškovom Polju, Lisnik i Mrke njive u Žabaru. 1/ Jakov Babić, «Posavina i župa Poljaci», Poljaci 1991., str. 11 Sva spomenuta nalazišta su pronađena na prostorima današnjih općina: Orašje, Gradačac i Brčko. Na prostoru brčanske općine punp je sličnih lokaliteta na kojima su arheolozi ili slučajni kopači pronađšli predmete stare čak nekoliko tisuća godina. Među takva nalazišta na ovom prostoru ubrajamo Baščurine u Rogozanu kraj sela Ulice, Bare, Kučište, Mađarsko groblje, Kamenik i Okućnicu sva u selu Vukšiću.2/ Zatim nalazišta Boljikovci u Krepšiću, Gornji gaj u Goricama, Brdo u Laništima, Brdo u Poljacima, Janjkuša u Jagodnjaku, Kukan grad u Bijeloj i druga nalazišta. Pored predmeta za svakodnevnu uporabu u ovim brčanskim selima su pronađeni još i razni novci od zlata srebra i bakra. Tu mislimo na rimski novac te na novac iz srednjeg vjeka i na turski novac. Rimski novac pronađen u ovom kraju datira iz perijoda III. – IV. stoljeća. Na brčanskom poljoprivrednom imanju P. D. «Posavina» pronađen je tijekom 1953. godine novac iz XIV stoljeća točnije iz perijoda od 1308. do 1393. godine. Za vladavine rimljana stanovnici brčanske Posavine su živjeli dosta dobro. O tome svjedoči i dosta iskopanog nakita, od plemenitih metala na ovom prostoru. U Tolisi – posavskom hrvatskom naselju iz srednjeg vijeka pronađen novac rimskoh careva Trajana, Klaudija, Veleusa i drugih careva. Tolisa je nekad bila smještena istočnije od današnjeg lokaiteta. Za vrijeme turske okupacije bosanske Posavine Tolisa je pripadala brčanskoj općini. U brčanskoj Posavini je iskopan još jedan istrošen Justinijanov follis. (Latinski follis = plašt, mijeh). Na ušću riječice Brke u rijeku Savu kod Brčkog – u samome gradu, pronađen je rimski novac, nakit i rimske opeke prigodom proširenja glavne gradske prometnice u Brčkom. 2/ Dr. Andrija Zirdum «Ulice nekad i sada» Župni ured Ulice 1989. godine strana 12 3/ Brčko i okolina, NOO Brčko 1961. godine strana 8 Novac potječe iz perijoda III. Do IV. stoljeća poslije Krista. Predmeti napravljeni od keramike, bakra i željeza su iskopani još i u podmajevičkim brčanskim selima: Zoviku (Kalajdžije), Štrepcima, Boću i Boderištu. U Štrepcima je pronađena i jedna nekropola stećaka.

Preuzeto iz knjige dr. Zlatka Jakubovića, Brčko Hrvatski povijesni grad

logo v4 Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića br. 3,
Bosna i Hercegovina

tel/fax :+387 33 220 765
Podružnica Brčko distrikt BiH
Dubrave 51
Mob tel. +387 61 103 603;
e-mail:info@hrvatski-dom.com